قابل توجه اساتيدي كه موضوع طرح پژوهشي كلان استاني دارند PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 05:33

كليه اساتيدي كه موضوع طرح پژوهشي كلان استاني مد نظر دارند مي توانند موضوعات مورد نظر خود را ترجيحاً به صورت RFP تا انتهاي هفته اول تير ماه اعلام نمايند. تا در صورت تاييد كميسيون آموزش و پژوهش استانداري به صورت طرح تعريف گردد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058