رئيس مركز مشاوره واحد بجنورد: ارائه خدمات مشاوره، پيشگيري و ارتقاي سلامت دانشجويان سه كاركرد مهم مركز مشاوره PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 07 خرداد 1397 ساعت 06:45

رئيس مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد گفت: سه نقش اساسي مركز مشاوره در دانشگاه در ارائه خدمات مشاوره، پيشگيري، حمايت و ارتقاي سلامت دانشجويان است.

يكي از نيازهاي اساسي انسان براي زندگي موفقیت‌آمیز برخورداري از آرامش و امنيت خاطر در زمینه‌های تربيتي، رواني و اجتماعي است. هدف اصلي راهنمايي و مشاوره تسهيل رشد شخصي و رواني فرد به سمت بلوغ اجتماعي و تعالي بخشيدن آن است.

با توجه به گستردگي و وسعت اطلاعات متعدد و تنوع گزینه‌های مورد انتخاب براي تصمیم‌گیری  و وجود عوامل متعددي كه در ابعاد شخصي، خانوادگي، تحصيلي شغلي و ارتباطات بين فردي نقش دارد بهره‌مندی از خدمات راهنمايي و مشاوره در مراكز آموزشي امري اجتناب آميز است.

همه به تجربه دریافته‌ایم كه به‌تنهایی قادر به اداره و حل همه مسائل زندگي نيستيم، بنابراين به‌منظور حل مشكلات از راهنمایی‌های خانواده، دوستان و اطرافیان بهره می‌بریم، اما قطعاً كمك تخصصي، حل بهتر و سریع‌تر مشكلات را با احتمال خطاي كمتر ميسر می‌سازد.

در همين راستا به سراغ دكتر مريم حافظيان رئيس مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد رفته و درباره خدمات، اهميت و ضرورت فعاليت مركز مشاوره دانشگاه، برنامه‌ها و كاركردهاي اين مركز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

دكتر مريم حافظيان عضو هيات علمي گروه مديريت آموزشي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: «ورود به دانشگاه و شروع زندگي دانشجويي، به دليل تغييرات عمده‌ای كه در عرصه‌های مختلف زندگي براي فرد به وجود می‌آورد استرس‌زا است و گاهي به دليل عدم دسترسي به منابع حمايتي مطمئن، بحران‌هایی را براي دانشجو ايجاد می‌کند، مركز مشاوره با توجه به‌ضرورت هاي فوق و به‌منظور كمك به دانشجويان جهت اداره و مديريت مسائل عمده دوران زندگي دانشجويي خدمات ارزنده‌ای را در زمینه‌های مختلف می‌تواند به دانشجو ارائه دهد.»

رئيس مركز مشاوره واحد بجنورد خاطرنشان كرد: «مركز مشاوره بايد سه نقش اساسي را در ارائه خدمات به مراجعان و به‌ویژه دانشجويان ايفا كند كه برجسته‌ترین اين نقش‌ها ارائه خدمات مشاوره و درماني به دانشجوياني است كه سازگاري فردي، مشكلات حرفه‌ای، رشدي يا روان‌شناختی را تجربه می‌کنند و نیاز به توجه ويژه و تخصصي دارند. دومين نقش مهم مركز مشاوره پيشگيري است؛ يعني کمک‌رسانی به دانشجويان براي خودشناسي و يادگيري مهارت‌هایی است كه آن‌ها را در دستيابي موفق به اهداف آموزشي و آرمان‌های زندگي ياري می‌کند.»

حافظيان با اشاره به نقش سوم و كليدي مركز مشاوره افزود: «نقش سوم و كليدي مركز مشاوره حمايت و ارتقاي سلامت دانشجويان از طريق مشورت و مشكل يابي در اين مركز است كه از طريق برنامه‌ها  و خدمات مراكز مشاوره و روان‌شناختی مراكز مشاوره و روان‌شناختی به دانشجو و قشر جوان جامعه می‌توان با ارتقاي سطح بهداشت رواني و افزايش آگاهي و اطلاعات خود از ابتلا به ناراحتی‌های رواني پيشگيري كنيم؛ به عبارتي بازگو كردن چالش‌ها و دغدغه‌های دانشجويان نزد مشاوران و روان شناسان آگاه می‌تواند عامل بازدارنده خوبي براي ابتلا به ناراحتی‌های عاطفي، رواني و مشكلات آموزشي و تحصيلي به شمار آيد.»

رئيس مركز مشاوره واحد بجنورد تصريح كرد: «دانشجويان می‌توانند با شناخت استعدادها، توانایی‌ها و رغبت‌ها و محدودیت‌هایشان به خويشتن باوري و شناخت مطلوب دست يابند و افراد می‌توانند با دريافت خدمات ويژه و كارشناسانه به حل مشكلات خود در زمینه‌های تحصيلي، خانوادگي، رفتاري، شناختي و عاطفي، اجتماعي و شغلي بپردازند؛ براي مثال به دانشجويان كمك می‌شود با مشاوره درزمینهٔ ازدواج بهترين تصميم را در مورد مهم‌ترین انتخاب زندگي خود اتخاذ كنند.»

حافظيان گفت: «متخصصان و روان شناسان مركز مشاوره اين واحد دانشگاهي عمدتاً از اعضای هيات علمي دانشگاه هستند و در حال حاضر 10 نفر از استادان و مشاوران تخصصي حوزه‌های مختلف تحصيلي، مذهبي، ازدواج، فردي و ... با اين مركز همكاري می‌کنند.»

عضو هيات علمي واحد بجنورد در خصوص لزوم همراه بودن مشاوران با دانشجويان تصريح كرد: «مركز مشاوره و روان‌شناختی دانشجويي به‌عنوان يك منبع حمايتي براي دانشجويان در حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي مشغول فعاليت است. در اين مراكز روان شناسان تربيتي، باليني و مشاوران و مددكاران باتجربه براي كمك به دانشجويان فعاليت می‌کنند. كارشناسان اين مراكز تجارب علمي و عملي خود را در جلسه‌های خصوصي با رعايت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوي آزاد در اختيار دانشجويان مراجعه‌کننده قرار می‌دهند.«

رئيس مركز مشاوره واحد بجنورد با اشاره به اهم وظايف دفتر مشاوره در دانشگاه اظهار كرد: «كاهش مشكلات روان‌شناختی دانشجويان(ناشي از دوری از خانواده، محيط زندگي قبلي و دوستان قبل و درنتیجه كم شدن حمایت‌ها و کنترل‌های خانواده، حضور در جمع دوستان و محيط خوابگاه، وضعيت تحصيلي متفاوت با گذشته و ....) و كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه وزندگی دانشجويي شامل( کلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان) از طريق کمک‌های روان‌شناختی، پيشگيري از مشكلات احتمالي روان نشناختي و تحصيلي آينده، كاهش مشكلات مختلف از طريق کمک‌های مالي، درماني و....، كمك به تصمیم‌گیری در زمینه‌های تحصيلي، ازدواج، شغل و .... و الگوي سطوح سه‌گانه پيشگيري از اهم وظايف مشاوران و روان شناسان دفتر مشاوره و راهنمايي است.»

حافظيان در خصوص برنامه‌ها و كاركردهاي دفتر مشاوره اظهار كرد: مداخله پيشگيرانه، مشاوره يا روان‌درمانی فردي و گروهي، مداخله مشورتي(مشاوره‌ای)، مداخله در بحران و خدمات اضطراري، روان‌سنجی و پژوهش و پايش، نظارت و ارزشيابي از برنامه‌ها و كاركردهاي مهم دفتر مشاوره است.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058