مدرس دانشگاه عنوان كرد: تغيير زيستي، هيجاني و شناختي سه تغيير عمده دوره نوجواني PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 22 ارديبهشت 1397 ساعت 10:40

مشاور خانواده گفت: «در دوره نوجواني سه تغيير عمده زيستي، هيجاني و شناختي اتفاق می‌افتد بنابراين والدين بايد شناخت كامل و كافي براي رويارويي با رفتارهاي فرزند خود در اين دوره داشته باشند.»

دكتر زهرا وداديان مشاور و مدرس دانشگاه در حاشيه برگزاري كارگاه آموزشي والدگري مبتني بر هدف در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: «دوره نوجواني دوره تغييرات است و نوجوان از نظر خلق‌وخو و رفتار در نوسان است و ممكن است با هر محركي واكنش نشان دهد بنابراين می‌توان گفت اولين دوره‌ای است كه والدين با چالش‌های مختلفي روبرو می‌شوند.»

وداديان خاطرنشان كرد: «در دنياي امروز با توجه به تغيير ارتباطات افراد، پیشرفت‌های تكنولوژي و ارتباطي باورها، سبک‌فکری و زندگي، ارزش‌ها و ... تنوع زيادي پیداکرده و سبك والدگري نيز متفاوت شده است.»

مشاور خانواده با اشاره به تغييرات دوره نوجوان افزود: «در دوره نوجواني سه تغيير عمده زيستي، هيجاني و شناختي اتفاق می‌افتد بنابراين والدين بايد شناخت كامل و كافي براي رويارويي با رفتارهاي فرزند خود در اين دوره داشته باشند.»

وي تصريح كرد: «تغييرات زيستي در دودسته قابل‌مشاهده و غیرقابل مشاهده تقسیم‌بندی می‌شود كه تغييرات قابل‌مشاهده همان تغيير فيزيكي و تيپ بدني نوجوان است، تغييراتي كه ممكن است اعتمادبه‌نفس نوجوان را به خاطر اين تغييرات متزلزل سازد آورد و چنانچه نوجوان از سوي والدين خود حمايت عاطفي نشود ممكن است نوجوان و بالأخص نوجوان دختر براي جلب تائید خود به سمت جنس مخالف گرايش پيدا كند.»

وداديان گفت: «تغييرات زيستي غيرقابل مشاهده نيز مربوط به سبک‌فکری فرد است، تغييرات هورموني كه شيمي مغز را به هم می‌ریزد و به عبارتي نوجوان با رويارويي با مسائل مختلف واکنش‌هایی را از خود بروز می‌دهد.»

مدرس دانشگاه ضمن بيان تغييرات شناختي در دوره نوجواني اظهار كرد: «اولين و مهم‌ترین تغيير در اين دوره، سبک‌فکری نوجوان است؛ زيرا فكر نوجوان انتزاعي می‌شود و به عبارتي در نوجواني تفكرات فرد گسترش می‌یابد و می‌تواند به خارج از دنياي خود سير كند كه در اين مرحله است كه همه مسائل را زير سؤال می‌برد، در اينجا والدين بايد فلسفه پاسخگويي به نوجوان را داشته باشند تا بتواند چارچوب‌های ذهني نوجوان به‌درستی واكاوي كند و براي مسائل گوناگون پاسخ هاي درست و به جايي را داشته باشند.»

وداديان افزود: «زمانی که مفاهيم انتزاعي گسترش پيدا می‌کند شرايط خاصي را براي نوجوان پيش می‌آید كه می‌توان به تفكر خودمحورانه اشاره كرد، تفكري كه محورش فرد است و به عبارتي نوجوان در اين مرحله از زندگي تمام دنيا را از زاويه خاص خودش می‌نگردكه از موارد به وجود آمده به خاطر تفكر خودمحورانه مي توان به تماشگارگان خيالي، افسانه شخصي و آرمان گرايي اشاره كرد.»

مشاور خانواده ضمن بيان نكات اساسي در تعامل با نوجوانان خاطرنشان كرد: «در تعامل با نوجوان نكات بسيار مهمي حائز اهميت است که والدين بايد به‌دقت آن‌ها را به‌کارگیرند تا فرزندشان اين مرحله از زندگي را به خوبي پشت سر بگذارد كه از جمله نكات مهم تعامل با فرزندمان مي توانيم به نكاتي زير اشاره كرد»:

1- با  فرزندان مانند بزرگ‌سالان و محترمانه برخورد كنيم،

2- به نوجوان ناسزا نگوييم و در مقابل ديگران حتي به شوخي از او بدگويي و يا انتقاد نكينم

3- نوجوان خود را با ديگران مقايسه نكنيم.

4- نوجوان را چه در حضور ديگران و چه در تنهايي تحقير نكنيم و اشتباهات وي را مرتب به وي يادآوري نكنيم.

5- به نوجوان اجازه دهيد در مورد كمك گرفتن از شما خودش تصميم بگيرد و تا زمانی که از شما كمك نخواسته سعي نكنيد راهنمایی‌اش كنيد.

6- حمايتگر باشيم، اشتباهات نوجوان خود را بدون قضاوت بپذيريم تا او بتواند در مورد مسائلش آزادانه با ما سخن بگويد.

7- با نوجوان مانند يك نوجوان وقت صرف كنيم و ساعاتي را به گذراندن سرگرمی‌های اين دوره بگذرانيم

8- احساس نوجوان خود را جدي بگيريم و به او نشان دهيم كه اين احساس براي ما اهميت داد.

9- با دوستان فرزند خود و خانواده‌های آنان آشنا شويم

10- در رابطه با فرزند خود رازداري را رعايت كنيم و به‌هیچ‌وجه مسائلي كه توسط نوجوان مطرح‌شده را به شوخي يا تنبيه و يا نصيحت استفاده نكنيم

11- اگر فك می‌کنیم در رابطه با نوجوان خود مرتكب اشتباهي شده‌ایم در فرصتي مناسب با او در ميان بگذاريم و عذرخواهي كنيم

12- اگر از دست فرزندمان دلخور هستيم اجازه ندهيم ناراحتي امان تبديل به قهر طولاني شود.

13- در مورد ارتباط اعضاي خانواده سلسله‌مراتب بايد رعايت شود؛ در مورد انتظارات و حقوق هريك از افراد خانواده به بحث و گفت‌وگو بنشينيم و مرزبندی‌ها و قوانين خانواده به‌روشنی تعريف شود.

14- با نوجوان خود به‌صورت مؤثر تعامل سازنده و مفيدي برقرار كنيم.

كارگاه آموزشي دور روزه والدگري مبتني بر هدف" چگونه فرزند خود را به سمت موفقيت هدايت كنيم" با همكاري معاونت دانشجويي و فرهنگي واحد بجنورد در سالن جلسات دانشكده علوم انساني اين واحد دانشگاهي برگزار شد.

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058