مدير امور اداري و منابع انساني واحد بجنورد منصوب شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 16 ارديبهشت 1397 ساعت 07:23

 

با حكم دكتر وثوقي مطلق، مدير امور اداري و منابع انساني واحد بجنورد منصوب شد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا؛ طي حكمي از سوي دكتر رجبعلي وثوقي مطلق سرپرست واحد بجنورد و دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي سيدعلي حريري به سمت مدير امور اداري و منابع انساني اين واحد دانشگاهي منصوب شد.

سيد علي حريري پیش از این مسئوليت هايي همچون كارشناسي امور آموزشي، مديريت امور دانشجويي، مسئوليت بخش تداركات، كارشناسي سنجش و نظارت، رئيس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشگاه علوم و تحقيقات خراسان شمالي، مسئوليت امور آموزشي دانشكده علوم انساني واحد بجنورد را عهده دار بوده است.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ساعت 10:07
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058