اعلام زمان آزمون جامع دوره ي دكتراي تخصصي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 ساعت 04:45

با توجه به بخشنامه 2708/30 مورخ 2/2/97،  آزمون جامع دوره ي دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، در تاريخ هاي 97/4/12و97/4/13  در سالن كنفرانس دانشكده فني و مهندسي برگزار حواهد شد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058