برنامه زمان بندي انتخاب واحد - حذف و اضافه نيمسال دوم 97-1396 اعلام شد(اصلاحيه) PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 07 بهمن 1396 ساعت 06:36

از سوي    امور برنامه ريزي درسي حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد برنامه زمان بندي انتخاب واحد و حذف واضافه  به شرح زير اعلام شد:

    برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم 97-1396

 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

07/11/1396

ورودي هاي91 و كارشناسي ناپيوسته 93 وماقبل ( كليه رشته ها )   

يكشنبه

08/11/1396

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

دوشنبه

09/11/1396

ورودي هاي 93 و كارشناسي ناپيوسته  95 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

سه شنبه

10/11/1396

ورودي هاي  94 و كارشناسي ناپيوسته  96  وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

11/11/1396

 

ورودي هاي 95 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

پنج شنبه

12/11/1396

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

 

جمعه
13/11/1396
ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)
     
شنبه 14/11/1396 ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)
يكشنبه 15/11/1396
ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)
دوشنبه 16/11/1396
ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

برنامه زمان بندي حذف واضافه نيمسال دوم  97-1396

 

روز

تاريخ

رشته - ورودي

شنبه

28/11/1396

ورودي هاي91 و كارشناسي ناپيوسته 93 وماقبل ( كليه رشته ها )   

يكشنبه

29/11/1396

ورودي هاي92 و كارشناسي ناپيوسته94 وماقبل ( كليه رشته ها )   

دوشنبه

30/11/1396

ورودي هاي 93 و كارشناسي ناپيوسته  95 وماقبل ( كليه رشته ها )

 

چهار شنبه

02/12/1396

ورودي هاي  94 و كارشناسي ناپيوسته  96  وماقبل ( كليه رشته ها )

 

پنج شنبه

03/12/1396

 

ورودي هاي 95 ( كليه رشته ها )  وماقبل

 

شنبه

05/12/1396

ورودي هاي 96 ( كليه رشته ها )  وماقبل)

 

-          ساعت شروع  انتخاب واحد و حذف و اضافه از 8 صبح به مدت 24 ساعت مي باشد.

-          انتخاب واحد به صورت اينترنتي و خارج از دانشگاه انجام مي شود.

           

                                                                                      

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 11:26
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058