تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 07 بهمن 1396 ساعت 04:53

از سوي   امور برنامه ريزي درسي حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد تقويم آموزشي نيمسال دوم 97-96  به شرح زير اعلام  شد:

 

 

 

برنامه آموزشي

 

 

 

تاريخ اجرا

 

 

انتخاب واحد

 

 

 

7 تا 12  بهمن 96

 

 

شروع كلاس ها

 

 

 

14 بهمن 96

 

 

 

حذف و اضافه

 

 

 

 

28 بهمن تا 

 

 3 اسفند 96

 

 

امتحانات ميان ترم

 

 

 

12 تا  18  ارديبهشت97

 

 

حذف اضطراري

 

 

 

29 ارديبهشت

 تا  2 خرداد 97

 

 

امتحانات پايان ترم

 

 

 

 

 

27 خرداد تا

7 تير97


 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058