رئیس واحد بجنورد در گفت‌وگو با آنا: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی به یک ناحیه تبدیل می‌شود PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 06:15

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی کاهش بروکراسی را از نتایج اجرای طرح ناحیه‌‌بندی واحدهای دانشگاه دانست و گفت: در استان متبوع به این نتیجه رسیدیم که واحدهای استان را در یک ناحیه در نظر بگیریم.

علی فیروزنیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: «طرح ناحیه‌بندی اگر به صورت سنجیده، حساب شده و با دقت اجرا شود می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و بروکراسی موجود شود؛ البته طبیعتاً در اجرای آن باید عوارض جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی را در نظر گرفت و رقابت‌هایی که بعضاً در واحدهاست، باید مدیریت شود و یا اینکه مسئول هماهنگی یک ناحیه در کدام واحد مستقر شود، اینها مواردی است که باید پس از اجرای آزمایشی آن در استان‌های هدف مشخص شود.

فیروزنیا افزود: «اکنون این طرح به صورت آزمایشی در حال اجراست و پس از بررسی‌های بیشتر و بر اساس شرایط اقلیمی به استان‌های دیگر تعمیم داده خواهد شد؛ در مجموعه استان نیز پس از بررسی‌ها و تبادل نظرات به این نتیجه رسیدیم که واحدهای استان را در یک ناحیه در نظر بگیریم و بدیهی است که در استان‌های بزرگ مانند خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی طرح ناحیه‌بندی به شکل گسترده‌تری اجرا می‌شود

وی ادامه داد: «استان خراسان شمالی سه واحد و یک مرکز دارد که واحد بجنورد مرکز استان است و 100 تا 150 کیلومتر با واحدها و مراکز دیگر فاصله دارد و در مجموع این واحدها یک ناحیه را تشکیل خواهند داد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058