قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر (نخبه ) PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 10:49

دانشجوياني که در زمینه های ذیل فعالیتی دارند هرچه سریعتر( تاپایان آذر96) به ستادشاهد درساختمان اداری (آقای امامی )مراجعه نمایند .
1-  دارای ثبت اختراع
2- تالیف کتاب
3- مقاله isi ومقالات معتبرخارجی
4- کسب مقام درمسابقات فرهنگی
5-  کسب مقام درمسابقات ورزشی
 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058