قابل توجه دانشجويان متقاضي نقل و انتقال در ترم دوم 96 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 10:47

اطلاع آندسته از دانشجوياني كه متقاضي ميهمان يا انتقال مي باشند ، مي رساند با توجه به اينكه زمان ارائه درخواست براي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 از اول تا 25 آذرماه مي باشد، لذا براي آگاهي كامل از تعهدات ،شرايط،هزينه ها و مدارك لازم به پايگاه اينترنتي https://www.monada.iau.ir/مراجعه نمايند.

امور دانشجويي

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058