برگزاري آزمون مسابقات قرآن و عترت بخش كتبي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 09:53

بنا به اعلام واحد فرهنگي دانشگاه ، آزمون مسابقات قرآن و عترت بخش كتبي روز سه شنبه 96/9/21ساعت 10 صبح در مكان  دانشكده فني و مهندسي واحد بجنورد برگزار مي گردد

آخرین به روز رسانی در شنبه 18 آذر 1396 ساعت 09:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058