گزارش تصويري آزمون OSCEدانشجويان پرستاري واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 08:01

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 11 آذر 1396 ساعت 12:03
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058