دانشجويان پرستاري واحد بجنورد آزمون OSCE را پشت سر گذاشتند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 07:55

دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد براي ورود به دوره کارورزی در عرصه، آزمون OSCE را پشت سر گذاشتند.

اكبر علي بابايي رئيس دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: «به منظور ارزيابي توانمندي و صلاحیت بالینی دانشجويان و فراگيران گروههاي پزشكي و پیراپزشکی برگزاري يك آزمون باليني ساختارمند عینی كه قادر باشد به نحو مطلوب و عيني سطح مهارت های بالینی فراگيران را تعیین نماید مورد توجه و استفاده نظام هاي آموزشي معتبر واقع شده است.»

 

علي بابايي خاطرنشان كرد: «این آزمون برای نخستین بار در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی (Skill lab) و با حضور سوپروایزر آزمون، اعضای کمیته اجرایی و اعضای هیات علمی گروه پرستاری به عنوان ارزیاب براي دانشجويان ترم 6 رشته پرستاري برگزار شد و دانشجویان پیش عرصه رشته پرستاري اين واحد دانشگاهي جهت ورود به دوره کارورزی در عرصه، در آزمون OSCE با يكديگر به رقابت پرداختند.»

 

 

رئيس دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد اظهار کرد: «به دلیل حساسیت و اهمیت شغل پرستاری و کیفیت خدمات بهداشتی و مراقبتی که توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته به جامعه ارائه خواهد شد، ارزشیابی و اطمینان از سطح مطلوب مهارت های بهداشتی و درمانی آنان، در مواجهه با بيماران و مددجویان ضروریست. برگزاري يك آزمون و ارزشيابي به روش OSCE كه با شرایط کاملا استاندارد و تا حد امكان مشابه با شرايط فعاليت در بخش را مهيا كند مي تواند ميزان آمادگي فراگيران را پيش از مواجهه با بيماران ارزيابي كند.»

علي بابايي افزود: «این آزمون دارای روایی و پایایی بسیار خوبی برای سنجش مهارت های بالینی در مقایسه با سایر آزمون های بالینی است.»

 

وی با تشریح نوع برگزاری آزمون OSCE افزود: « در این روش، آزمون دهندگان با حضور استادان خود در 14 ایستگاه مجزا شامل ایستگاه های پرستاري داخلي جراحي، پرستاري كودكان، پرستاري بهداشت روان، پرستاري بهداشت جامعه و اصول و مهارت هاي عملي پرستاري، مهارت های خود را به نمایش گذاشتند كه مدت زمان اختصاص داده شده براي هر ايستگاه 10 دقيقه بوده و تمام داوطلبان با یک ترتیب مشخص و بر اساس یک برنامه یکسان و از پیش تعیین شده، از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می کنند و در هر ایستگاه یک سناریوی بالینی خاص ارائه می شود.»

عضو هيات علمي واحد بجنورد با اشاره به ابزارهای سنجش و ارزشیابی دانشجویان اظهار کرد: «ابزارهای مختلفی در ایستگاه های ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد که می توان به بیمارنما یا بیمار استاندارد شده، تفسیر داده ها(تفسیر نوار قلب، تفسیر آزمایشها، تفسیر گرافی ها و.....)، سناریوهای بالینی، مانکن و.... اشاره کرد.»

رئيس دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد افزود: «از ویژگی های مهم این آزمون این است که تمامی آزمون شوندگان یک فعالیت مشابه را در هر ایستگاه انجام می دهند و با استفاه از سیستم نمره‌دهی استاندارد، رتبه بندی می شوند.»

عضو هیات علمی گروه پرستاری واحد بجنورد درباره کسب نمره لازم برای ورود به دوره های مختلف آموزشی در رشته پرستاری خاطرنشان کرد: « در صورتی که دانشجویان نتوانند آزمون را با موفقیت بگذرانند باید پس از یک دوره تمرین، مجددا در آزمون شرکت کرده تا صلاحیت بالینی آنها مورد تایید قرار گیرد و مجوز ورود به دوره آموزشی بعدی را کسب کنند.»

 

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058