گزارش تصويري حضور دانشجويان واحد بجنورد در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 08 آذر 1396 ساعت 11:04

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 08 آذر 1396 ساعت 11:35
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058