سيستم اجازه دريافت برگه تائيد نهائي انتخاب واحد و حذف و اضافه را نميدهد لطفا راهنمائي نمائيد. PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 15 اسفند 1387 ساعت 13:33

پاسخ:
دريافت چاپ برگه تائيديه نهائي منوط به انجام تيك (تائيد) مالي براي انتخاب واحد و حذف و اضافه است و پس از انجام آن ميتوانيد مراجعه نمائيد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:51
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058