مدارك لازم تخفيف تحصيل همزمان دو يا چند عضويك خانواده PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 03 مهر 1396 ساعت 05:46

مدارك لازم جهت تخفيف شهريه ماده 10 ( تحصيل همزمان  دو يا چند عضويك خانواده در دانشگاه آزاد اسلامي)

*****اگر هردو دانشجو در واحد بجنورد مشغول به تحصيل باشند  مدارك زير مورد نياز خواهد بود

1-     ارائه اصل و كپي شناسنامه (صفحه اول وازدواج)و كارت ملي دو برگ ( براي  هردو نفر )

2-     كپي برگه انتخاب واحد ( ترم جاري )دو برگ ( براي دانشجويان واحد بجنورد )

3-     كارت ملي دانشجويان (هردو دانشجو)

 

 

***** اگر يكي از دانشجويان در واحد شهر ديگر  مشغول تحصيل باشد مدارك زير مورد نياز خواهد بود

1- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري  دانشجوي واحد شهر ديگر

2- ارائه اصل وكپي شناسنامه (صفحه اول وازدواج)

3كپي برگه انتخاب واحد ( نيمسال جاري ) يك برگ دانشجوي واحد بجنورد 

 

توجه :

1- با توجه به اينكه يكي از شرايط برخورداري از تخفيف شهريه عدم مشروطي در ترم قبل مي باشد لذا از دانشجويان متقاضي درخواست مي شود جهت دريافت جواب تقاضاي تخفيف  شهريه پس از ثبت نمرات ترم قبل و مشخص شدن وضعيت مشروطي مراجعه نمايند .

2- دانشجويان واجد شرايط خواهر و برادر هر دو بايد مجرد باشند .

3-به دانشجويان ميهمان تخفيف شهريه تعلق نمي گيرد.

4-دانشجويان مقطع دكتري حداقل بايد 3 نفر در يك خانواده دانشجو باشند

5-زمان  شروع تخفيف شهريه يك ماه پس از آغاز ترم  و مهلت تقاضا حداكثر به  مدت  يك ماه

6-  محل مراجعه :حوزه امور دانشجويي اتاق 409

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 دی 1396 ساعت 11:45
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058