برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 97-1396 تمديد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 08:50

بنا به اعلام اداره آموزش وتحصيلات تكميلي برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 97-1396 براي كليه رشته گرايش ها و تمام وروديها  تا 96/6/25 تمديد شد لذا دانشجويان محترم مي توانند با مراجعه به پرونده اينترنتي خود، نسبت به انتخاب دروس ترم جاري  اقدام نمايند

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058