گزارش تصويري دوره مديريت آموزشي پايه" همبستگي المپيك"olympic solidarity sport administration course PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 21 شهریور 1396 ساعت 10:31

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 21 شهریور 1396 ساعت 10:41
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058