خدابخشی عنوان كرد/ توجه به جهت گیری مقالات پژوهشگران در راستای توسعه ملی در نهمین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملي PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 16 شهریور 1396 ساعت 14:57

 

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور گفت:جهت گیری مقالات پژوهشگران در راستای توسعه ملی  در نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها- توسعه علمي مورد توجه قرار گرفته است

 

دكتر محمد خدابخشی رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در حاشيه برگزاری نهمین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملي گفت: محورهایی مانند تئوری تحلیل پوششی داده ها، چارچوب و شاخص های ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه، الگوهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه و ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی در سطح کلان و استانی در نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها- توسعه علمي مطرح است و تلاش شده جهت گیری مقالات پژوهشگران در راستای توسعه ملی باشد.

 

 

خدابخش اظهار كرد:انجمن ايراني تحليل پوششي داده ها با هدف هم انديشي و تبادل نظر در زمينه هاي مرتبط با تحليل پوششي داده ها از سال ها قبل فعاليت خود را آغاز كرد.

وي افزود: متاسفان در سالي كه گذشت انجمن شاهد از دست دادن استاد گرانقد پروفسور غلامرضا جهانشاهلو پايه گذار علم تحليلي پوشش داده هاي كشور بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان كرد: هريك از اعضاي هيات مديره انجمن براين باورند كه دنباله روي از مكتب استاد و ادامه راه آن فرهيخته فقيد موجب شادي روح وي و تسلي خاطر دوستان هم طريقش مي باشد.

رئيس انجمن تحليل پوششي داده ها با اشاره به مهمترين اقدامات انجمن تحليل پوششي داده ها در سال 95 گفت: عضويت انجمن ايراني تحليل پوششي داده ها در شوراي انجمن هاي علمي، شكل گيري شاخه انجمن در برخي دانشگاه ها مانند شهيد بهشتي كه شامل دانشجويان دكتري تحقيق در عملياتمي باشد، برگزاري جلسات متعدد هيات مديره انجمن با مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي كاربرد تحليل پوششي داده ها در زمينه اقتصادي كشور، برگزاري جلساتي از سوي انجمن با سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي كاربرد تحليل پوششي داده ها در زمينه برنامه ريزي اقتصادي كشور و بودجه ريزي، مشاركت انجمن در كنفرانس رياضيات و كاربردهاي آن در صنعت و كنفرانس تحقيق در عمليانو..... از اهم فعاليت هاي انجمن در سال 95 مي باشد.

 

 

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور گفت:جهت گیری مقالات پژوهشگران در راستای توسعه ملی  در نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها- توسعه علمي مورد توجه قرار گرفته است

 

دكتر محمد خدابخشی رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در حاشيه برگزاری نهمین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملي گفت: محورهایی مانند تئوری تحلیل پوششی داده ها، چارچوب و شاخص های ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه، الگوهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه و ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی در سطح کلان و استانی و  مورد توجه محققین و پژوهشگران این  رشته  در نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها- توسعه علمي مطرح است و تلاش شده جهت گیری مقالات پژوهشگران در راستای توسعه ملی است.

خدابخش اظهار كرد:انجمن ايراني تحليل پوششي داده ها با هدف هم انديشي و تبادل نظر در زمينه هاي مرتبط با تحليل پوششي داده ها از سال ها قبل فعاليت خود را آغاز كرد.

وي افزود: متاسفان در سالي كه گذشت انجمن شاهد از دست دادن استاد گرانقد پروفسور غلامرضا جهانشاهلو پايه گذار علم تحليلي پوشش داده هاي كشور بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان كرد: هريك از اعضاي هيات مديره انجمن براين باورند كه دنباله روي از مكتب استاد و ادامه راه آن فرهيخته فقيد موجب شادي روح وي و تسلي خاطر دوستان هم طريقش مي باشد.

رئيس انجمن تحليل پوششي داده ها با اشاره به مهمترين اقدامات انجمن تحليل پوششي داده ها در سال 95 گفت: عضويت انجمن ايراني تحليل پوششي داده ها در شوراي انجمن هاي علمي، شكل گيري شاخه انجمن در برخي دانشگاه ها مانند شهيد بهشتي كه شامل دانشجويان دكتري تحقيق در عملياتمي باشد، برگزاري جلسات متعدد هيات مديره انجمن با مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي كاربرد تحليل پوششي داده ها در زمينه اقتصادي كشور، برگزاري جلساتي از سوي انجمن با سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي كاربرد تحليل پوششي داده ها در زمينه برنامه ريزي اقتصادي كشور و بودجه ريزي، مشاركت انجمن در كنفرانس رياضيات و كاربردهاي آن در صنعت و كنفرانس تحقيق در عمليانو..... از اهم فعاليت هاي انجمن در سال 95 مي باشد.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 ساعت 10:21
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058