گزارش تصويري اولين جلسه كميته اخلاق پژوهشي در زيست پزشكي با حضور دكتر تقي پور دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 04 مرداد 1396 ساعت 11:22

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058