برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان جايگاه و نقش جامعه دانشگاهي در شركت ها و موسسات دانش بنيان PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 06:39

اهداف و محوريت هاي كارگاه:


· آشنايي با ساز و كار فعاليت هاي شركت ها و موسسات دانش بنيان

· افزايش دانش فراگيران در مورد مزاياي فعاليت اقتصادي در قالب شركت ها و موسسات دانش بنيان

·آشنايي با آثار مثبت تاسيس و فعال سازي شركت ها و موسسات دانش بنيان در دانشگاه ها

· آشنايي با حمايت هاي دولتي نظير معافيت هاي مالياتي از شركت ها و موسسات دانش بنيان

· ايجاد بستر فعاليت فرهنگي براي ترغيب اعضاي هيات علمي و كارشناسان به منظور مشاركت در شركت ها و موسسات دانش بنيان

· فراهم نمودن شرايط مناسب براي اجراي برنامه هاي مرتبط با شركت ها و موسسات دانش بنيان در دانشگاه ها

·                 تسهيل و تسريع در اجراي قوانين و مقرارت شركت ها و موسسات دانش بنيان در دانشگاه ها

·                 آشنايي با نحوه تاسيس شركت ها و موسسات دانش بنيان در دانشگاه ها

·                 آشنايي با نحوه مشاركت اعضاي هيات علمي و كارشناسان در شركت ها و موسسات دانش بنيان

پوستر را مي توانيد دريافت نماييد


 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 24 تیر 1396 ساعت 10:17
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058