تقويم ترمي نيمسال تابستان 96-95 PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 04:58

از سوي اداره آموزش و برنامه ريزي اعلام شد:

 

 

برنامه آموزشي

 

تاريخ اجرا

انتخاب واحد

 

17 تير  تا 21 تير ماه

 

شروع كلاس ها

24 تير ماه

 

امتحانات ميان ترم

با نظر استاد

 

امتحانات پايان ترم

4 شهريور تا  9 شهريور ماه 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 04:25
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058