دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در ۲۷ رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 18 تیر 1396 ساعت 06:26

آیا می دانید؟

هر ساله تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل عدم اطلاع از زمان ثبت نام از تحصیل باز می مانند؟!

به دوستان خود اطلاع رسانی کنید....

شاید دوستی منتظر این خبر باشد...

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد  در ۲۷ رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد: در قسمت ادامه مطالب رشته هاي را مي توانيد دنبال كنيد

 

   کدرشته / رشته

 

·        ۲۱۱۱۸/ تاریخ. تاریخ عمومی جهان

·        ۲۱۱۱۹/ تاریخ. تاریخ اسلام

·        ۲۱۱۲۰ / تاریخ.تاریخ ایران اسلامی

·        ۲۱۱۰۸ / تاریخ. تاریخ ایران باستان

·        ۴۰۳۸۳ / مهندسی عمران.زلزله

·        ۳۰۳۴۶ /فیتوشیمی

·        ۳۰۳۱۴ /شیمی آلی

·        ۲۰۴۸۱ / الهیات و معارف اسلامی.تاریخ وتمدن ملل اسلامی

·        ۲۱۴۳۵ / فیزیولوژی ورزشی.فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرسی

·        ۲۱۴۴۰ / فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

·        ۳۰۱۲۲/ ریاضی محض.آنالیز

·        ۳۰۱۲۱ / ریاضی محض.جبر

·        ۳۰۱۴۲/ ریاضی کاربردی.بهینه سازی

·        ۲۰۷۰۲/ روانشناسی تربیتی

·        ۲۰۷۰۵ / روانشناسی عمومی

·        ۵۰۲۲۵ / علوم و تکنولوژی بذر

·        ۵۰۱۷۵ / مهندسی زراعت

·        ۵۰۶۰۷/ بیماری شناسی گیاهی

·        ۲۱۲۵۴ / مدیریت بازرگانی.بازاریابی

·        ۲۱۷۱۵ / علم اطلاعات و دانش شناسی.مدیریت اطلاعات

·        ۴۰۰۸۵ / مهندسی برق.افزاره های میکرو و نانو الکتریک

·        ۴۰۰۸۳/ مهندسی برق.الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

·        ۴۰۰۸۰ / مهندسی برق.برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

·        ۴۰۰۸۶ / مهندسی  برق.سیستم های الکترونیک دیجیتال

·        ۴۰۰۵۵/ مهندسی برق.سیستم های قدرت

·        ۴۰۱۹۸/ مهندسی برق.مدارهای مجتمع الکترونیک

·        ۲۱۲۱۲/مدیریت آموزشی

کد رشته واحد بجنورد۱۸۲

 

ثبت نام از طریقWww.Azmoon.org

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 04:26
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058