اطلاعات مكاني مصاحبه شوندگان دكتري PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 08:32

1- زمان مصاحبه از تاريخ 23 تيرماه لغايت 26 تيرماه  در واحد بجنورد برگزار مي گردد و طبق جدول زمانبندي مي باشد

2- محل مصاحبه داوطلبين رشته هاي انساني در محل دانشكده انساني و محل مصاحبه داوطلبين رشته هاي فني و كشاورزي  در محل دانشكده فني مهندسي برگزار مي گردد

جهت راهنمايي بيشتر نقشه شهر بجنورد و سايت دانشگاه را ملاحظه فرماييد

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 08:36
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058