اطلاعات مكاني مصاحبه شوندگان دكتري PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 08:32

زمان مصاحبه9 و 10 مرداد  در واحد بجنورد - ساختمان علوم انساني برگزار مي گردد

جهت راهنمايي بيشتر نقشه شهر بجنورد و سايت دانشگاه را ملاحظه فرماييد

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 04 مرداد 1396 ساعت 11:20
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058