دستورالعمل و زمان مصاحبه داوطلبين دكتري 96 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 07:21

1-زمان مصاحبه از تاريخ9 و 10 مرداد در محل دانشكده انساني برگزار مي گردد

2-هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه براي هر رشته/گرایش در هر استان، فیش واریزي  هزینه مصاحبه به مبلغ 700000 ریال  به حساب سيباي شماره 0105645020003 نزد بانک ملي شعبه  دانشگاه آزاد اسلامي ارائه نمايد. درصورتي كه داوطلب در چند رشته /گرايش / استان دعوت به مصاحبه شده است لازم است براي هريك فيش جداگانه واريز نمايد.

3- فرم پيوست 3 را دريافت و تكميل و مستندات مرتبط با فرم را در زمان مصاحبه ارائه نمايد

4-همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي به همراه امتياز  را مي توانيد ملاحظه نماييد

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 04 مرداد 1396 ساعت 11:22
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058