تذكرات خاص حذف و اضافه PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 01 اسفند 1387 ساعت 10:22

1-دانشجويانيكه به هر دليل تاكنون موفق به انتخاب واحد نشده اند در زمان حذف و اضافه ، انتخاب واحد آنان باز مي باشد لذا بايستي از بخش انتخاب واحد نسبت به انتخاب واحد دروس اقدام نمايند 

2- دانشجويان مي توانند حداكثر 4  دروس  حذف نمايند ودر صورت نياز به تعداد بيشتر به مدير گروه/كارشناس گروه مراجعه كنند
3- حذف و اضافه  فقط در خارج دانشگاه نيز امكان پذير مي باشد
4-درصورتيكه انتخاب واحد شما به مرحله تيك مالي نرسيده باشد قادر به حذف و اضافه نخواهيد بود ( براي تيك مالي انتخاب واحد بايستي فيش واريز و چكها پس از ثبت در اينترنت به امور شهريه تحويل داده شود)
5-  به نكات لازم در ارتباط با
ارائه درس و يا ساير موارد  دقت فرمائيد
6- اخذ برگ چاپ نهائي حذف و اضافه  از طريق اينترنت  امکان پذير است و جهت تائيد مالي به شهريه مراجعه نمائيد.
7- ابطال چاپ نهائی بعد از اتمام بازه زماني  حذف و اضافه امکان پذیر نمی باشد.
8- حذف و اضافه فقط در زمانهاي اعلام شده امکان پذير مي باشد بنابراين توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل پر شدن کلاسها و غيره در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب دروس اقدام گردد.
9- انتخاب واحد بيش از حد مجاز ممنوع بوده و درصورت حذف از سوي آموزش (بعداز اتمام  حذف و اضافه)، هزينه آن مسترد نمي شود.

آخرین به روز رسانی در شنبه 18 شهریور 1391 ساعت 09:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058