فراخوان ارتقاء اساتيد تمام وقت واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 08:46

قابل توجه اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

نظر به راه اندازي دفتر ارتقاء(مستقر در همكف  ساختمان اداري) ، اساتيد محترمي كه شرايط ارتقا از استادياري به دانشياري را دارند به اين دفتر (سركار خانم فروتن) مراجعه فرمايند

 

مستندات مورد نياز را دانلود نماييد

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 01 مرداد 1396 ساعت 07:03
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058