جشن دانش‌آموختگي سال 1396 PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 07 خرداد 1396 ساعت 09:36

دانشجويان گرامي كه دانش‌آموخته شده‌اند و يا تا پايان تابستان 96 دانش‌آموخته مي‌شوند، مي‌توانند  در جشن دانش‌آموختگي شركت نمايند. جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان اداري اتاق 405 (داخلي 1051) و يا آدرس تلگرامي ذيل مراجعه نمايند.

@Ehsanadiban
https://telegram.me/fareghtahselan

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058