زمان كارت ورود به جلسه ترم جاري اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 06 خرداد 1396 ساعت 07:55

بنا به اعلام حوزه آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه ، صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 96-95 از تاريخ 12/3/96 امكان پذير خواهد بود

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058