زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجويي جهت نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹7 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 06 خرداد 1396 ساعت 05:20

زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجويي جهت نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹7 از طريق سامانه منادا با آدرس اينترنتي   www.monada.iau.ir از مورخ 15/04/1396 الي 15/05/1396 مي باشد. لازم به ذكر است در خواست هاي نقل و انتقال تنها از طريق سامانه مذكور قابل پذيرش و رسيدگي است. لذا ضروري است تمامي درخواستها صرفا از طريق سامانه منادا ثبت و مورد پيگيري قرار گيرد. به دانشجويان گرامي توصيه مي شود از موكول نمودن ثبت درخواست نقل و انتقال به روزهاي پاياني، خودداري نمايند.

 

                                                                                                                                            معاونت دانشجويي و فرهنگي واحد

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 04:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058