دانش آموخته واحد بجنورد منتخب شورای اسلامی شهر بجنورد شد. PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 06 خرداد 1396 ساعت 04:05

سيده زهرا هاشمي دانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ واحد بجنورد منتخب پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد شد

سيده زهرا هاشمي دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد تاريخ واحد بجنورد توانست به عنوان یکی از منتخبان مردم شهر بجنورد در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها معرفی شود.

هاشمي در كارنامه اجرايي خود مشاور مدیر کل آموزش وپرورش خراسان شمالی، کارشناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی، رئیس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی،  مسئول امور بانوان شهرستان بجنورد، مدیر عامل موسسه خیریه طنین احسان(ویژه پسرا ن بدسرپرست تا سن 18)، مدیریت دبیرستان ها  و مراکز پیش دانشگاهی اعم از دولتی وغیر دولتی شهرستان بجنورد به مدت 24سال،  موسس مدرسه دخترانه آموزش از راه دور فرهنگ را ثبت كرده است.

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058