برگزاري نشست هم انديشي"جايگاه و اهميت شركت در انتخابات" در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:24

 

نشست هم انديشي اعضاي هيات علمي با عنوان "جايگاه و اهميت شركت در انتخابات" در واحد بجنورد برگزار شد.

 

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا اساتيد و اعضاء هيئت علمي واحد در نشست صميمي با رئيس واحد بجنورد و دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي ضمن تبيين اهميت و ضرورت شركت در انتخابات نقطه نظرات خود را در خصوص تآثير و پيامدهاي ارزشمند داخلي و بين المللي حضور گسترده مردم در سرنوشت سياسي مورد بحث و بررسي قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

در آغاز اين نشست دكتر علي فيروزنيا ضمن تبريك ايام فرخنده هفته معلم نقش اساتيد در روشنگري سياسي و تشويق دانشجويان به شركت فعال در انتخابات را مورد تآييد قرار داد.

 

در ادامه اساتيد شركت كننده با طرح ديدگاه ها و ارائه تحليل هاي مختلف در خصوص جايگاه و اهميت شركت گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به بحث و گفتگو پرداختند.

 

اين نشست علمي- فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه با دعوت تشكل اسلامي - سياسي اساتيد معرفت واحد بجنورد برگزار شده بود با اهداء لوح تقدير به اعضاء هيات علمي به پايان رسيد.

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت 10:38
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058