برگزاري كارگاه آموزشي در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از فضاي مجازي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 ساعت 09:25

معاونت دانشجويي و فرهنگي برگزار مي كند :

برگزاري كارگاه آموزشي در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از فضاي مجازي


مكان : ساختمان آموزشي علوم انساني - سالن اجتماعات

زمان : 96/2/23  ساعت 14:30 الي 18 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058