فهرست عناوین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 29 فروردين 1396 ساعت 09:57

فهرست عناوین پژوهشی دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی برای فراخوان مجدد ،مصوب ششمین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان خراسان شمالی

ردیف

نام دستگاه

عنوان اولویت پژوهشی

1

استانداری خراسان شمالی

طراحی مرکز عملیات امنیت شبکه رایانه ای استانداری

2

استانداری خراسان شمالی

محدودیتها و فرصت های توسعه اجتماعی فرهنگی نواحی صفر مرزی

3

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

شناسایی و تحلیل فرایندهای حوزه معاونت اداری و مالی اداره کل استاندارد خراسان شمالی

4

اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

بررسی و مطالعه منطقه کپه داغ در خراسان شمالی به عنوان ذخیرهگاه زیستکره منطبق با برنامه های یونسکو و ثبت در شبکه شورای هماهنگی بین المللی ICC

5

اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان شمالی

بررسی و شناسایی مولفه های فرهنگی اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی با تأکید بر فرهنگ اقوام

6

اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان شمالی

بررسی علل عدم توسعه مطبوعاتی خراسان شمالی

7

اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان شمالی

بررسی امکانات و چالشهای توسعه موسیقی مقامی شمال خراسان

8

اداره امور عشایر استان خراسان شمالی

بهبود مدیریت تغذیه دام با استفاده از نیهای حاشیه رودخانه اترک به روش فناوری بلوکهای خوراک کامل با سیمان در شرایط ناشی از خطرات خشکسالی در گوسفندان عشایر

9

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

شناسایی ساختار و چشمه گرد و غبار با استفاده از مدل RegCM 1 4 پیوند خورده با طرحواره غبار در شمال شرق ایران

10

اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی

بررسی راهکارهای مشارکت جوانان خراسان شمالی در سمنها با رویکرد توسعه کار گروهی

11

اداره کل زندانهای خراسان شمالی

شناخت شاخصهای رضایت شغلی پرسنل زندان و مقایسه آن با استانداردهای ملی و جهانی

12

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

طرح جامه کارآفرینی اجتماع محور در حوزه گردشگری استان خراسان شمالی

13

اداره کل زندانهای خراسان شمالی

طراحی و پیادهسازی سامانه بازیافت بعد از فاجعه ) Recovery Disaster Plan )در حوزه فنآوری اطلاعات

14

اداره کل زندانهای خراسان شمالی

طراحی و پیادهسازی یکپارچه و هوشمند نظارت الکترونیک با رویکرد الیهای

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 29 فروردين 1396 ساعت 10:00
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058