گزارش تصويري اعتكاف دانشجويان دختر/حضور معاون دانشجويي و فرهنگي واحد بجنورد در جمع دانشجويان معتكف خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 23 فروردين 1396 ساعت 09:44

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 23 فروردين 1396 ساعت 09:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058