عناوين اولويت هاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب و زيرمجموعه-1395 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 05:02

آخرین به روز رسانی در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 05:15
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058