گزارش تصويري نمايشگاه گل و گياه PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 11:19

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 11:25
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058