472 واحد و مرکز دانشگاه چگونه بازآرایی و تجمیع شد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 06:04

سر مقاله امروز شنبه چهاردهم اسفند روزنامه فرهیختگان به قلم محمد مصطفی دعاگویی رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این سر مقاله آمده است:

در دوران جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تجمیع به عنوان یکی از کلید واژه های اصلی فعالیت های دانشگاه قرار گرفت به طوری که تاکنون تجمیع های سه گانه در این دانشگاه اجرایی شده است. در این دوره فعالیت های عمرانی شکل دیگری به خود گرفته است، ساخت واحدهای جدید جای خود را به تکمیل پروژه های قبلی، تجمیع ساختمان ها، ساخت کتابخانه، مسجد، آزمایشگاه و … داده است تا سرانه های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بسیاری از مولفه ها حتی به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

ساماندهی و تجمیع پردیس‌های علوم و تحقیقات با واحدهای مادر اولین طرح تجمیع دانشگاه در دوره مدیریت فعلی بود.طرحی که بر اساس آن علاوه بر اینکه واحد جدیدی به دانشگاه آزاد اسلامی اضافه نخواهد شد، پردیس های علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که موجب نوعی موازی کاری در شهرستان ها، هزینه مضاعف، فقدان موازنه در نسبت استاد به دانشجو، عدم توازن در سرانه های مختلف دانشگاه شده بود، تجمیع شده و در واحدهای مادر متمرکز شدند. توسعه تحصیلات تکمیلی، ارتقا کیفی، عدالت آموزشی و بومی گزینی، کاهش هزینه‌ها، بهره‌مندی بهتر از فضاهای آموزشی و تقویت استانداردها از مهم‌ترین نتایج اجرای این هم افزایی بود. طرح تجمیع 1 یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین طرح‌ها در توسه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی است. در این طرح کاهش و تجمیع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از 472 به 358 واحد را شاهد بودیم که در راستای ارتقای کیفی صورت گرفت. در این میان واحدهایی بودند که استاد و تجهیزات کافی و مجوز قانونی نیز نداشتند مانند 41 واحد علوم و تحقیقات استانها که در واحدهای مادر مراکز استان ادغام شدند.

یکی دیگر از طرح های تجمیع دانشگاه، تجمیع سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود که در این فرایند ساختمان‌های مرکزی این دانشگاه که از ابتدای تاسیس آن در خیابان پاسداران تهران و در 13 ساختمان با مساحتی به شعاع 12کیلومتر پراکنده بودند در یک منطقه تجمیع شدند. این طرح تجمیع باعث چابک سازی ساختار اداری، کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده عمرانی در دانشگاه آزاد اسلامی شد.تکریم ارباب‌رجوع یکی دیگر از مزایای این طرح بود چرا که بوروکراسی سازمان مرکزی و ساختمان‌های پراکنده باعث می شد ارباب‌رجوع برای انجام یک کار اداری به چندین ساختمان مراجعه کند که با اجرای این طرح، دسترسی مراجعان تسهیل و در بسیاری از هزینه‌های مختلف مانند نیروی انسانی و حمل‌ونقل، مکاتبات اداری و ... صرفه‌جویی شد. ارتباط مستقیم مدیریت دانشگاه با کارمندان، معاونان و مدیران، افزایش کارآیی کارمندان، کاهش مصرف انرژی و تسهیل مکاتبات درون‌سازمانی از دیگر مزایای این طرح بود.در ادامع تجمیع واحدهای تهران شمال – تهران جنوب – تهران غرب و تهران مرکز نیز در دست اقدام است که طراحی ها انجام شده و عملیات عمرانی آنها شروع شده و واحد تهران شمال نیز خوشبختانه تجمیع شده است.

با ابلاغ بخشنامه «ساختار و شرح وظایف دبیر، دبیرخانه و کمیسیون های هیأت امناء و شوراهای تخصصی استان» عملا اجرای طرح تجمیع دو در دانشگاه آزاد اسلامی کلید خورد.

بر اساس این بخشنامه به استناد مصوبه هیأت امناء مرکزی دانشگاه مبنی بر حذف ساختار و پستهای سازمانی نمایندگان تام الاختیار و معاونان هماهنگی استانها، ساختار جدید استانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دانشگاه آزاد اسلامی استان تاسیس شد. همچنین حذف ساختار و پست های سازمانی نمایندگان تام الاختیار و معاونان هماهنگی استان ها ساختار جدید استانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای مشورت و خرد جمعی در این بخشنامه صادر شده است.

طرح تجمیع 2 با رویکرد انحلال مدیریت منطقه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت استانی بود و بر اساس آن در حال حاضر رئیس دانشگاه آزاد واحد مرکز استان‌ها به عنوان رئیس دانشگاه‌ آزاد تمام واحدهای آن استان معرفی شده تا رؤسای دانشگاه‌های آزاد واحدها و مراکز امکان دسترسی راحت‌تر به مرکز استان را داشته باشند.شناخت محیطی بهتر در مدیریت استانی، تفویض اختیار به استان ها، تکیه بر ظرفیت هیات های امنای استانی و کاهش بوروکراسی مجموعه دانشگاه آزاداسلامی برای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و اسناد بالادستی و اثر بخشی بیشتر در توسعه علمی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی اهداف طرح تجمیع 2 است.

طرح تجمیع 2 درواقع ادامه طرح تجمیع یک در دانشگاه آزاد اسلامی است که با خبر کاهش واحدهای دانشگاه از 472 به 358 واحد کلید خورد و با کاهش ساختار سازمانی و ادغام معاونت‌ها دنبال شد.

در نهایت طرح تجمیع 3، طرح تجمیع فرآیندها است، هدف طرح تجمیع 3 دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و حذف فرایندهای زاید است.طرح تجمیع 3 در اردیبهشت ماه سال جاری با شناسایی گلوگاه های که سبب اطاله فرایند های اداری است کلید خورد و اجرای آن از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است.

شرایط کمی و کیفی پذیرش دانشجو شرایطی را ایجاب می کند که باید متناسب با شرایط جدید ساختار و مزیت های رقابتی دانشگاه به عنوان یک سازمان رو به جلو باز آرایی شود و ضمن کاهش هزینه‌های دانشگاه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه افزایش پیدا کند. از اهداف اصلی اجرای طرح تجمیع 3 کاهش بروکراسی، کاهش هزینه های مبادلات ارتباطی، کاهش هزینه های مربوط به نامه نگاری و... است و اجرای آن تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

طرح تجمیع 3 به معنای ادغام واحدها و کاهش نیروی انسانی نیست؛ بلکه سرعت بخشیدن به فرآیندهای دانشگاه است در تجمیع 3 هر معاونت باید ضمن شناسایی فرایندهای اضافی و زمان بر آنها را حذف، تعدیل یا به استان‌ها تفویض اختیار کند.این طرح حرکت به سمت تمرکززدایی و سرعت بخشی است؛ تمامی اتصال واحدهای دانشگاهی به اتوماسیون اداری از جمله اقدامات موثر در این راستاست.

در واقع اجرای طرح‌جامع اتوماسیون اداری، مالی، همچنین داشبورد مدیریتی دانشگاه، در راستای کاهش بوروکراسی موجود در دانشگاه و تسریع امور عملیاتی شده است.

با اجرای طرح‌های تجمیع یک و دو بازآرایی تشکیلاتی در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد و ادامه پیدا کرد که با اجرای طرح تجمیع 3 این ساماندهی کامل می‌شود. همه تشکیلات دانشگاه آزاد اسلامی درسراسر کشور بازنگری و تشکیلات جدید جایگزین آنها شده است و با این بازآرایی کلی، در حال حاضر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه چابک تر است که با تمام توان و تلاش به سمت توسعه کیفی و تعالی حرکت می کند.

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058