گزارش تصويري همايش منطقه اي "زن، آموزش و توسعه اجتماعي" PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 14 اسفند 1395 ساعت 05:07

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 14 اسفند 1395 ساعت 05:20
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058