جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 10:04

جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل با عنايت به ضرورت توجه بيشتر به منابع مكتوب نظري و تجربي در حوزه هاي ستادي و اجرايي مديريت بحران و پدافند غيرعامل، طراحي و به "كتاب هاي برگزيده" اعطاء مي گردد.

مسئوليت جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل با هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور و سازمان پدافند غيرعامل كشور، بر عهده سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است.

نشاني اينترنتي  http://dmbookaward.ir

ساختار جايزه:

شوراي سياست گذاري جايزه كتاب سال مديريت بحران و پدافند غيرعامل:

شوراي سياست گذاري جايزه در هر دوره با عضويت سازمان هاي ستادي، اجرايي و دانشگاهي تشكيل مي گردد.

   اعضاء شورا:

   سازمان مدیریت بحران کشور دانشگاه تهران
   سازمان پدافند‌غیرعامل کشور دانشگاه جامع امام حسین (ع)
   جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران                    دانشگاه شهید بهشتی
   سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دانشگاه مالک اشتر

   وظايف شورا:

    تدوين شاخص‌هاي ارزيابي آثار 
    تعيين كميته هاي علمي داوري آثار
    پيشنهاد و انتخاب نهايي داوران در هريك از كميته هاي علمي

 

كميته هاي علمي:

كميته هاي علمي جايزه كتاب سال، با عضويت اساتيد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه‌هاي كشور و مسئوليت داوري آثار رسيده به دبيرخانه جايزه، تشكيل مي گردد.
كميته هاي علمي 9گانه اين جايزه، به شرح زير مي باشد:

كليات مديريت بحران و پدافند غيرعامل ( مفهوم شناسي، آراء و نظريه ها، بررسي تاريخي، مطالعات تطبيقي و ...)
پيشگيري و كاهش خطرپذيري
آمادگي در شرايط اضطراري
مقابله
بازتواني و بازسازي پس از سانحه
پدافند زيستي، شيميايي، پرتوي
پدافند سايبري
پدافند شهري، كالبدي
پدافند اقتصادي، فرهنگي و مردم محور

دبيرخانه:

دبيرخانه جايزه، با مسئوليت هماهنگي امور اجرايي اطلاع رساني و تبليغات، دريافت آثار و ارتباط با كميته هاي علمي، تشكيل مي گردد.
نشاني دبيرخانه: تهران، بزرگراه آیت ا...اشرفی اصفهانی، ابتدای بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان نهم شمالی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -کد پستی: 1463613111          تلفن: 44244040-021  داخلی 1820  جناب آقای ارفعی
فاکس: 44272009-

نشاني اينترنتي  http://dmbookaward.ir

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058