مسابقه تلگرامي باموضوع بهترين خاطره وجمله در وصف انقلاب PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 06:41

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 08:00
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058