شرايط دريافت وامهاي شهريه اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 05:09

شرايط دريافت وامهاي شهريه از سوي صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد به شرح زير اعلام شد:

1-دانشجو بيش از يك ترم مشروط نشده باشد و داراي معدل كل بالاي 12 باشد.

2-به دانشجويان ميهمان وام تعلق نمي گيرد.

3-مبلغ وام حداكثر50 درصد كل شهريه ترم جاري مي باشد.

4-مهلت وام از مورخ02/11/1395 لغايت 02/12/95 ميباشد لذا نسبت به تكميل و ارائه كامل فرمها وتحويل آن به صندوق رفاه در مهلت ذكر شده اقدام فرماييد.

مدارك لازم:

1-دريافت و تكميل فرم تعهدنامه(درضمن براي دانشجويان غير بومي جهت تاييد امضاء ضامن مراجعه به نزديكترين واحد دانشگاه آزاد الزامي است)

2-ارائه آخرين حكم كارگزيني و تصوير فيش حقوقي ضامن(ضمنا"گواهي كسرازحقوق ضامن يا دانشجو جهت دانشجويان مقطع ارشد ودكتري الزامي است

3- برگ انتخاب واحد ترم جاري

4- تحويل يك برگ چك بدون تاريخ در وجه صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد به مبلغ 120 درصد وام (چك مي بايست فاقد پشت نويسي بوده ومخدوش نباشد نوشتن مطالبي مانند:بابت ضمانت،بابت وام،و... موجب ابطال چك خواهد بود وصندوق رفاه از پذيرش وتاييد آن معذور است).

 

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 04:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058