فراخواني دانشجويان براي دريافت پروژه كسر خدمت سربازي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 26 دی 1395 ساعت 09:37

ازسوي استانداري خراسان شمالي اعلام شد:

براي  اطلاع بيشتر نامه را دريافت كنيد

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 04 بهمن 1395 ساعت 08:12
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058