امكان درخواست صدور گواهي از طريق اينترنت فراهم شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 19 بهمن 1387 ساعت 12:29
بنا به اعلام حوزه محترم  معاونت دانشجوئي  ، دانشجويان ميتوانند درخواستهاي خود را از طريق اينترنت (پرونده اينترنتي -منوي امكانات ) را به شرح زير اعلام  نمايند
 
 بسمه تعالي 
 دانشجوي محترم لطفا هنگام تقاضاي هرنوع گواهي موارد زيررا رعايت نماييد
 1-  نوع درخواست را مشخص نمائيد ضمنا به توضيحات بخش ملاحظات توجه كامل داشته باشيد
  
انواع درخواستها ملاحظات
تاييد ثبت نام تمام وقت/ حضوري در گذشته قيد نمودن نيم سال اول يا دوم + سال آن
درخواست تعداد واحد/ معدل در سالهاي گذشته قيد نمودن نيم سال اول يا دوم + سال آن
تاييد ثبت نام دانشجو جهت گواهي نمودن ثبت نام اوليه
معرفي دانشجو جهت تحقيق ثبت نمودن  تيك مالي انتخاب واحد ترم جاري درحسابداري شهريه واحد
تاييد استفاده از مرخصي تحصيلي ثبت مرخصي ترم جاري توسط گروه آموزشي وانجام دادن  تيك مالي
تاييد حضور دانشجويان ميهمان ثبت ميهمان بودن دانشجو +انجام دادن تيك مالي انتخاب واحدترم
واحدهاي گذرانده شده و معدل قيد نمودن نيم سال موردنظر + قيد سال آن
معرفي دانشجو غائب به حوزه ( داراي معافيت تحصيلي ) جهت دريافت اين گواهي به امورثبت نام واحدمراجعه شود
پرداخت شهريه انجام دادن تيك مالي انتخاب واحدترم  
تاييد استفاده از مرخصي تحصيلي در گذشته ثبت مرخصي درآموزش واحدباذكرترم مورد نظر
گواهي مالي دانشجو انجام دادن تيك مالي انتخاب واحدترم
گواهي اعلام مبلغ شهريه انجام دادن تيك مالي انتخاب واحدترم
ساعات كلاس و امتحان انجام دادن تيك مالي انتخاب واحددرترم وسال جاري
اشتغال به تحصيل در حال حاضر توجه شود در اين گواهي هيچگونه اطلاعات ترمي دانشجو قيد نمي گردد لذا از درخواست آن براي ارائه به  بيمه، راهنمايي و رانندگي و دانشگاهها  خودداري شود.
 2- لطفاهنگام  درخواست گواهي نام  اداره يا سازمان مورد نظررابه همراه نام  شهرستان مربوطه به طوركامل ثبت نماييد
3- بعد از 24 ساعت ( بجز ايام تعطيل) شخصا ضمن همراه داشتن كارت شناسايي  جهت دريافت گواهي صادر شده به امور دانشجويي واقع در ساختمان اداري اتاق 409 مراجعه نمائيد.
4- اگر درخواست  قبل از ساعت 9 صبح از طريق وب سايت باشد، همان روز بعد از ساعت 13 مي توانيد شخصا ضمن همراه داشتن كارت شناسايي  براي دريافت گواهي صادرشده مراجعه كنيد.
5- مهلت دريافت گواهي صادر شده از امور دانشجويي از زمان درخواست گواهي  حداكثر   10    روز مي باشد.پس ازاين تاريخ گواهي صادره باطل خواهد شد .
 
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 18 آذر 1388 ساعت 13:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058