زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجويي اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 04:21

زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجويي جهت نيمسال دوم سال تحصيلي  97-96 از طريق سامانه منادا با آدرس اينترنتي www.monada.iau.ir از مورخ 1397/03/20 الي 1397/04/15 مي باشد. لازم به ذكر است در خواست هاي نقل و انتقال تنها از طريق سامانه مذكور قابل پذيرش و رسيدگي است. لذا ضروري است تمامي درخواستها صرفا از طريق سامانه منادا ثبت و مورد پيگيري قرار گيرد. به دانشجويان گرامي توصيه مي شود از موكول نمودن ثبت درخواست نقل و انتقال به روزهاي پاياني، خودداري نمايند.

                                                                                                معاونت دانشجويي و فرهنگي واحد

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 09 خرداد 1397 ساعت 05:38
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058