گزارش تصويري نشست هيات رئيسه واحد بجنورد با مديران گروه هاي آموزشي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 07:48

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 07:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058