شرايط تخفيف شهريه دانشجویان محترم شاهد وایثارگر اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 09 شهریور 1395 ساعت 10:17

به اطلاع میرساند طبق ماده 4 بخشنامه هیات وزیران به شماره 8246/ت 50558  مورخه   29/1/95دانشجویانی که درحین تحصیل مشروط شوندبه انان  تخفیف شهریه تعلق نمگیرد وشهریه ترم بعدراخوددانشجو بایدپرداخت نماید (سایت )به اطلاع میرساند دانشجویان شاهد که درحین تحصیل مشروط شوندبه انان  تخفیف شهریه تعلق نمگیرد وشهریه ترم بعدراخوددانشجو بایدپرداخت نماید (پیام کوتاه)

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:57
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058