آيين‌نامه شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيات علمي برگزيده دانشگاهي اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 06 شهریور 1395 ساعت 09:31

به منظور شناسايي و حمايت از اعضاي هيات علمي تلاش‌گر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور آيين‌نامه شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيات علمي برگزيده دانشگاهي(فايل پيوست) از سوي بنياد ملي نخبگان اعلام شد.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:55
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058