كتاب سلامت روان و تفكر مثبت در بارداري توسط كارمند واحد بجنورد به چاپ رسيد. PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 10:25

  "كتاب مراقبت هاي دوران بارداري(ضرورت كلاس هاي آموزشي پيش از بارداري) توسط ويدا موحد كارشناس دانشكده پرستاري و مامايي  واحد بجنورد به چاپ رسيد.

 ويدا موحد كارشناس مامايي و كارشناس ارشد روانشناسي گروه پرستاري-مامايي واحد بجنورد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آنا گفت: توجه به دوران جنيني و به طور اساسي توجه به آگاهي و شناخت مادران از نقش خود، سلامت رواني آنان و نگرش مثبت به مادرشدن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي با توجه به اهميت آرامش دوران بارداري مادران اظهار كرد: مادر موثرترين فرد در زندگي فرزند است كه ارتباط بسيار نزديك مادر و جنين در دوران بارداري دارد بنابراين اولين ذهنيتي كه انسان به زندگي پيدا مي كند در دوران جنيني شكل مي گيرد و اين ذهنيت در نهايت مي تواند باعث موفقيت يا ناكافي باشد.

 

 

 

 

 

 

موحد خاطرنشان كرد: اهميت به باورها و سلامت رواني مادران و سطح آگاهي و نگرش مثبت و اطمينان آنان به چگونگي گذراندن فرايند بارداري و مسائل پس از آن مي تواند باعث تامين سلامت رواني توام با شادي در كودكان و همچنين رشد و تعالي جامعه شود.

 كارشناس مامايي ضمن اشاره به ضرورت حضور مادران در كلاسهاي آموزشي دوران بارداري افزود: شركت در كلاس هاي آموزشي سبب افزايش اعتماد به نفس مادر و آگاهي از توانايي هاي بدن خود، كاهش استرس و اضطراب و كسب آرامش هرچه بيشتر مادران و ارتباط روحي و عاطفي موثر با جنين خواهد شد.

كتاب سلامت روان و تفكر مثبت در بارداري (ضرورت كلاس هاي آموزشي پيش از بارداري) در چهار فصل شامل سلامت روان و مفاهيم آن، اهميت سلامت روان در زنان، مثبت انديشي، بارداري و آموزش هاي آمادگي زايمان بارداري، در قطع وزيري به شمارگان1000 نسخه و در 188صفحه توسط ويدا موحد زير نظر دكتر شهربانو جلايي عضو هيات علمي واحد بجنورد به چاپ رسيده است.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 04:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058