بخشنامه معرفي دانشجويان برتر به بنياد ملي نخبگان PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 06:06

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:50
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058